Không có giấy kết hôn, con có được mang họ cha?

Nay tôi muốn đăng ký khai sinh cho con và muốn con được mang họ tôi trong giấy khai sinh thì phải làm thế nào?

Bạn đọc Huỳnh Tư (TP.HCM)

TS Huỳnh Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM, trả lờiCăn cứ Điều 13 Luật Hộ tịch năm 2014, UBND cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn nơi cư trú của bạn hoặc vợ bạn để đăng ký khai sinh cho con.

Tại Điều 15 Nghị định 123/2015, khi đăng ký khai sinh cho trẻ mà chưa xác định được cha thì họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con sẽ theo mẹ, phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh sẽ để trống.

Vì vậy, nếu vợ chồng bạn chưa đăng ký kết hôn mà muốn con mang họ cha thì bạn phải làm đồng thời thủ tục nhận con và thủ tục đăng ký khai sinh.

UBND cấp xã nơi cư trú của bạn có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Những giấy tờ cần phải nộp gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh và tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ.

- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ.

Theo Điều 11 Thông tư 15/2015 của Bộ Tư pháp, chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con gồm:

- Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

- Trường hợp không có văn bản quy định nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.