Người Sài Gòn và nợ ân tình

Người Sài Gòn và nợ ân tình

(PL)- Nợ ân tình rất vô hình. Nó không là nợ tiền, nợ bạc mà bắt người vay phải trả. Cũng không là nợ tình mà phải vướng víu, ân hận về sau.