Làm rõ vụ sử dụng con dấu tại UBND TP Phan Thiết

Cụ thể, mẫu con dấu mới của UBND TP Phan Thiết được sử dụng từ ngày 23-11-2016 nhưng một số quyết định trước đó nhiều tháng đã được đóng bằng con dấu này. Được biết con dấu mới sử dụng từ ngày 23-11-2016 ghi rõ “Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết” còn con dấu cũ ghi tắt là “U.B.N.D thành phố Phan Thiết”.

Theo nguồn tin của chúng tôi, có ít nhất bảy quyết định ký trước ngày 23-11-2016 nhưng đã sử dụng mẫu dấu mới, trong đó có quyết định ký trước ngày được sử dụng mẫu dấu mới đến bảy tháng. Đáng chú ý các quyết định này đều trùng số với các quyết định khác cũng do UBND TP Phan Thiết phát hành.

Cụ thể, Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 8-11-2016 phê duyệt dự toán gói thầu thiết bị gói thầu số 4 - cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình: Trạm Y tế Lạc Đạo (Phan Thiết) do ông Khôi ký trùng số với quyết định do ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, ký ngày 13-12-2016 với trích yếu nâng phụ cấp thâm niên cho một nhà giáo (!?).

Thậm chí Quyết định số 890/QĐ-UBND có đến ba quyết định trùng số nhưng khác ngày. Cụ thể, ngày 30-3-2016 ông Khôi ký phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình: Trường THCS Trưng Vương nhưng ngày 4-5-2016 cũng với Quyết định 890, ông Võ Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, lại ký quyết định nâng phụ cấp thâm niên cho một nhà giáo. Chưa hết, đến ngày 10-10-2016, ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, cũng dùng số quyết định này ký một quyết định khác liên quan đến đất đai.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Nội vụ, UBND TP Phan Thiết báo cáo vụ việc trước ngày 23-1. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin vụ việc hy hữu này.