Lãnh đạo chính phủ và TP.HCM vào cuộc từ status 'Thầy cô ơi...!'

Lãnh đạo chính phủ và TP.HCM vào cuộc từ status 'Thầy cô ơi...!'

(PLO)- Sau khi đăng thông tin một cô gái có cha mất nhưng không có tiền mai táng, một lãnh đạo Chính phủ đọc và cho hay rất xúc động. Ông điện thoại trao đổi với lãnh đạo TP.HCM và được biết : Từ nay, trong giai đoạn dịch hoành hành, bất kỳ người dân TP.HCM nào qua đời mà người thân không đủ tiền mai táng, chính quyền sẽ lo toàn bộ phần chi phí.
Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, Nhà nước về khai thác bauxite để sản xuất alumin; chỉ đạo phương hướng phối hợp hoạt động giữa Chính phủ và Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; chúc Tết đồng bào, những lực lượng trực Tết,… là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Chính phủ trong tuần qua.