Lãnh đạo TP.HCM dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá những mặt đã đạt được trong năm qua của khu phố 5, phường Tân Thuận Tây là tích cực, cả cộng đồng dân cư cùng đoàn kết, gắn bó, cùng đồng tâm, hiệp lực cho sự tiến bộ của mỗi người, mỗi gia đình, cho từng tập thể từ nhỏ đến lớn trong hệ thống Mặt trận rộng lớn của TP. Trong đó có những việc hữu ích như hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nâng nền, chống dột, hỗ trợ phương tiện làm ăn, trợ cấp khó khăn đột xuất... nhằm tạo điều kiện cho gia đình chính sách và các hộ nghèo ổn định về nhà ở và đời sống.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.