Lấy phiếu tín nhiệm: Lùi lại để lấy thêm ý kiến chuyên gia, cử tri

Đây là chủ trương đúng đắn, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Vì thế QH cũng đã thảo luận, cho ý kiến.

Tuy nhiên, xét thấy đây là vấn đề hệ trọng, liên quan tới đội ngũ cán bộ chủ chốt từ trung ương đến địa phương, tới quyền giám sát và đánh giá cán bộ của QH và HĐND, vì thế cần có thêm thời gian thảo luận kỹ, thấu đáo bảo đảm chất lượng nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trước khi quyết định. Trên tinh thần đó, QH giao Ủy ban Thường vụ QH và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết gửi xin ý kiến các vị đại biểu (ĐB) QH trước khi trình QH xem xét tại kỳ họp sau. Đồng thời, QH đã quyết định tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Nghị quyết 35 đối với những người được QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm 2014.

Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho hay qua thảo luận của các ĐB còn nhiều ý kiến băn khoăn về đối tượng lấy phiếu, trong đó có ý kiến đề nghị mở rộng diện lấy phiếu cả với các trưởng ngành không thuộc diện HĐND bầu, phê chuẩn. Thời gian lấy phiếu cũng có ý kiến khác nhau, có ý kiến mỗi năm lấy một lần; hai lần/nhiệm kỳ và một lần/nhiệm kỳ; rồi mức tín nhiệm ghi trên phiếu cũng quan điểm khác nhau, có ý kiến ba mức, có ý kiến hai mức… “Vì ý kiến khác nhau như thế nên QH đã quyết định lùi lại để nghiên cứu sâu sắc và lấy thêm ý kiến của QH, chuyên gia và ý kiến cử tri trước khi thông qua” - ông Phúc nói.

QH thông qua 11 luật:

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Đầu tư công; Luật Hải quan (sửa đổi); Luật Phá sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN; Luật Công chứng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch VN.

 

B.MINH - T.VĂN