Lấy phiếu tín nhiệm trong Trung ương là ‘tự soi, tự sửa’

Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) đồng thuận rất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm và cho rằng Bộ Chính trị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc hệ trọng này.

Theo đó, từ đầu tháng 11-2018, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm để báo cáo BCHTƯ; các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị các báo cáo công tác từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay để trình Trung ương với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn và chân thành.

Lấy phiếu tín nhiệm trong Trung ương là ‘tự soi, tự sửa’ ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương khóa XII. Ảnh: TTXVN

Trung ương khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá, ghi nhận của BCHTƯ đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi, tự sửa”, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác. Đây là kênh thông tin rất quan trọng để giúp Bộ Chính trị trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Qua kết quả được công bố trong BCHTƯ đã một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Trung ương. Mỗi đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hãy coi đây là dịp tốt để nhìn nhận lại mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của BCHTƯ, của toàn Đảng và toàn dân” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.