Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Theo Đề án, người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi ảnh 1
Trẻ em được cấp thẻ BHYT, làm khai sinh và hộ khẩu một lần 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông.

Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí cho người dân trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ. Thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc; liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc.

Đ.LIÊN