Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 1
Đoàn thám hiểm của phim bên con suối trong rừng mưa nhiệt đới.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 2
Ngọn núi trước hang Chuột trong Tú Làn nhuốm bàn tay máu.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 3
Kong khổng lồ xuất hiện.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 4
Quái thú khổng lồ trong đầm Vân Long.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 5
Trâu nước khổng lồ trong hồ Yên Phú.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 6
Hồ Yên Phú huyền bí.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 7
Một góc hồ Yên Phú.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 8
Vịnh Hạ Long nhìn từ trực thăng.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 9
Hậu trường cảnh quay ở đầm Vân Long.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 10
Vào làng thổ dân trên đầm Vân Long.

Mãn nhãn hình ảnh Việt Nam trên phim ‘Kong: Skull Land’ ảnh 11
Kong và quái thú đại chiến.