Móc túi, cướp giật hoành hành khu phố Tây: Đồng phạm giấu mặt

(PLO)- Tài sản trộm cướp mà nhóm kẻ gian lấy được chuyển đi đâu và ai đã giúp sức, bảo kê cho các nhóm này hoạt động đã được chúng tôi ghi nhận.