Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng nhiều loại lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Cuối giờ chiều 22-9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành các Quyết định điều chỉnh một số mức lãi suất, trong đó có lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động.

NHNN vừa có Quyết Định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn là 5%/năm, lãi suất tái chiết khấu là 3,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6%/năm.

So với lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 9-2020, các mức lãi suất kể đã được NHNN điều chỉnh tăng thêm 1 điểm %. Quyết định trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-9-2022 và được thay thế Quyết định số 1728/2020 của Thống đốc NHNN về các lãi suất kể trên.

Cũng trong chiều nay, NHNN đã ban hành Quyết định số 1607 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014 của NHNN ngày 17-3-2014.

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng là 0,5%/năm, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng là 5%/năm. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng là 5,5%/năm.

Quyết định số 1607 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-9-2022 và thay thế Quyết định số 1729 của NHNN ngày 30-9-2020 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn. Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Mới đây, trong phiên họp Chính phủ chuyên đề, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu NHNN nghiên cứu tăng lãi suất điều hành, tăng lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay.

Đồng thời, Thủ tướng kêu gọi, vận động các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả hoạt động, quản trị, tiết giảm chi phí. Nghiên cứu giảm lãi suất ở một số đối tượng, lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong bối cảnh đồng tiền nhiều nước mất giá rất mạnh so với đồng USD, thì đồng tiền Việt Nam vẫn thuộc nhóm ít mất giá nhất so với khu vực và thế giới.

Thống đốc cho rằng, thách thức lớn nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô vẫn là kiểm soát lạm phát, dù các tổ chức quốc tế đều đánh giá năm 2022, Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát dưới 4% như mục tiêu Quốc hội đề ra. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Ngân hàng sẽ kiên trì các giải pháp theo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng "ổn định không có nghĩa là cố định" mà theo sát mọi diễn biến để điều hành phù hợp tình hình.

Mua ngoại tệ online, nhận ngoại tệ mặt tại ngân hàng

Mua ngoại tệ online, nhận ngoại tệ mặt tại ngân hàng

(PLO)-  Đổi ngoại tệ trước khi du lịch, du học, công tác… là nhu cầu thiết yếu của người dân. Từ lâu, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp người dân.
Vì sao Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành?

Vì sao Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành?

(PLO)-  NHNN điều chỉnh tăng lãi suất điều hành và các mức lãi suất đối với loại tiền gửi dưới 6 tháng sẽ giúp thu hút nguồn tiền gửi, để đáp ứng nhu cầu vốn cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế.