Quản lý cá nhân huy động từ thiện ra sao?

Quản lý cá nhân huy động từ thiện ra sao?

(PLO)- Theo dự thảo, cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự có thể được huy động từ thiện trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.