Nhật Bản tổ chức chương trình vận động đầu tư lớn vàoVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc JETRO sẽ phối hợp với các cơ quan Việt Nam để tổ chức một chương trình vận động đầu tư lớn của Nhật Bản vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2017. Thủ tướng giao các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với JETRO để chuẩn bị tốt cho sự kiện quan trọng này.

Ông Atsusuke Kawada khẳng định JETRO sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tổ chức thành công chương trình vận động đầu tư này.