Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư đã nêu tám nội dung hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Trong số đó có đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống  chính trị TP; lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt chính trị một cách sâu sắc.

“Mỗi đơn vị cần xác định các công trình, phần việc cụ thể gắn với việc chăm lo đời sống nhân dân, chọn một số lĩnh vực xác định nội dung đột phá trong cải cách hành chính, công bố rộng rãi đến người dân TP để người dân cùng giám sát” - bà Lệ phát biểu.