Thực phẩm “cứu đói” nơi công sở

Thực phẩm “cứu đói” nơi công sở

Thỉnh thoảng, có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn và đầu bạn như muốn vỡ tung. Đó chính là lúc năng lượng trong cơ thể bạn sắp cạn kiệt. Đây là tình trạng chung và xảy ra thường xuyên với nhiều người người trong khi làm việc. Làm thế nào để có thể phục hồi năng lượng và tiếp tục công việc?