Từ khóa:

#ô nhiễm nghiêm trọng
Tìm thấy 2 kết quả
Sông Sài Gòn ngập trong rác thải nhựa

Sông Sài Gòn ngập trong rác thải nhựa

(PL)- Trong 1 lít nước có 172-519 sợi nhựa từ các loại vải nhân tạo, vải tổng hợp. Điều này chứng tỏ sông Sài Gòn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải nhựa.