Phải Tây dạy dỗ thì mới chịu!

Phải Tây dạy dỗ thì mới chịu!

Xứ mình có nhiều người khó tính, khó chịu ghê nhen. Có lẽ kinh tế phát triển nên nhu cầu ngày càng cao khiến người ta có những đòi hỏi to tát hơn về giáo dục.