UBND TP.HCM có thêm 3 ủy viên

UBND TP.HCM có thêm 3 ủy viên

(PLO)- Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng và Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu đã được bầu làm Ủy viên UBND TP.HCM.