Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức phó trưởng Ban Dân nguyện

Thay mặt UBTVQH trao quyết định bổ nhiệm phó trưởng Ban Dân nguyện cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo QH đến công tác dân nguyện.

Trưởng ban Dân nguyện tin tưởng rằng việc UBTVQH ra nghị quyết điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này sẽ giúp Ban Dân nguyện thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.