Từ khóa:

#ông Triệu Hoài Phong
Tìm thấy 1 kết quả
Lại bị tráo sổ đỏ khi cho xem nhà

Lại bị tráo sổ đỏ khi cho xem nhà

(PL)- Kẻ gian đã nhờ người giả chủ nhà ký hợp đồng ủy quyền cho người khác, người được ủy quyền thực hiện thủ tục mua bán nhà trót lọt.