Phát hành bộ tem ‘Trò chơi dân gian’ dịp tết Thiếu nhi 1-6

Cụ thể, bốn mẫu tem thể hiện bốn trò chơi dân gian phổ biến của Việt Nam là ô ăn quan, nhảy dây, rồng rắn lên mây và bịt mắt bắt dê. Trên blốc là trò chơi kéo co.

Phát hành bộ tem ‘Trò chơi dân gian’ dịp tết Thiếu nhi 1-6 ảnh 1

Bộ tem trò chơi dân gian. Ảnh: VNP

Bộ tem “Trò chơi dân gian” được thiết kế tràn lề với khuôn khổ 43 x 32 mm, phát hành đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2020 và cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng đến ngày 31-12-2021.