Tổ quốc, dân tộc, chủ quyền là trên hết!

Tổ quốc, dân tộc, chủ quyền là trên hết!

(PL)- Cần giải quyết những bất đồng bằng con đường hòa bình thông qua đàm phán, đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế, cùng tìm ra những giải pháp chấp nhận được.