Quảng Nam: 2 tháng, Phó Giám đốc Sở được bổ nhiệm 2 lần

Ngày 8-1, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông Lê Quang Hiếu - Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai - vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh này.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam điều động, bổ nhiệm ông Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh này từ ngày 4-1.

Công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Hiếu (cầm hoa) giữ chức Phó Giám đốc BQL Khu KTM Chu Lai. Ảnh: BQL Chu Lai

Trước đó, ngày 11-11-2020, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Hiếu (Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) giữ chức Phó trưởng Ban này.

Như vậy, chưa đầy hai tháng, ông Hiếu được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ tại hai cơ quan khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm