Quy định mới về khoảng cách an toàn giữa các xe

So với các quy định hiện hành tại Thông tư 91/2015, thông tư trên có những điểm mới. Chẳng hạn, tốc độ lưu hành xe cơ giới theo quy định hiện hành là 80 km/giờ thì khoảng cách an toàn tối thiểu phải là 55 m; theo quy định mới thì với khoảng cách an toàn này, tốc độ lưu hành là từ trên 60 đến 80 km/giờ…

Đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kế cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông tốc độ tối đa vẫn như cũ (không quá 40 km/giờ).

Tốc độ tối đa cho phép khai thác trên đường cao tốc vẫn như cũ (không vượt quá 120 km/giờ)…

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.