'Chúng tôi là ai...?'

'Chúng tôi là ai...?'

(PLO)- "Chúng tôi là ai?" là một sai lầm nếu nó được người của Vietnam Airlines (VNA) viết ra.