Sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học

Đó là một trong những khung xử lý được Bộ GD&ĐT đặt ra kèm theo dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp.

Dự thảo đang trong thời hạn lấy ý kiến góp ý đến ngày 26-11.

Theo dự thảo, sinh viên uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp vi phạm lần thứ nhất sẽ bị khiển trách, lần hai sẽ bị cảnh cáo. Sinh viên vi phạm lần thứ ba sẽ bị đình chỉ học có thời hạn và lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với những sinh viên vi phạm nếu đánh bạc dưới mọi hình thức. Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép qua bốn cấp độ.

Học sinh, sinh viên có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy ngay từ lần đầu tiên sẽ bị giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cũng đặt ra việc xử lý đối với sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy; xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng Internet.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên phải chịu trách nhiệm với các hành vi đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau. Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật. Vi phạm các quy định về an toàn giao thông…

Theo Bộ GD&ĐT, các trường sẽ tùy mức độ để xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá nhân và tập thể học sinh, sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên hiệu trưởng.

Nếu nhà trường đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.