Sử dụng ảnh của vệ tinh VNREDSat-1 phải trả tiền

Theo đó, vệ tinh VNREDSat-1 được khai thác tối đa dữ liệu ảnh để giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, giảm nhẹ thiên tai; nghiên cứu khoa học và đào tạo nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sử dụng ảnh của vệ tinh VNREDSat-1 phải trả tiền ảnh 1

VNREDSat-1 của Việt Nam 

Theo quy định, việc khai thác vệ tinh VNREDSat-1 phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan nhà nước khác có liên quan.

Việc khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp thì không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bộ Tài chính sẽ chủ trì ban hành mức phí và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ dịch vụ cung cấp tín hiệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Quy định có hiệu lực từ ngày 15-6.

ĐL