NCB bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao

NCB bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao

(PLO)-Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao, có nhiều kinh nghiệm, năng lực… nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra.