Nhà thờ Đức Bà Paris lên sân khấu Việt

Nhà thờ Đức Bà Paris lên sân khấu Việt

(PL)- Vở opera Notre Dame De Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Victor Hugo (Pháp) sẽ được chuyển soạn thành một vở nhạc kịch đương đại trên sân khấu Việt Nam.