‘Tôi chấp nhận đưa 500.000 đồng cho xong việc’

‘Tôi chấp nhận đưa 500.000 đồng cho xong việc’

(PL)- Một đại diện doanh nghiệp (DN) đưa ra thông tin trên tại hội thảo “Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính tại Việt Nam thông qua hành động tập thể” do Trung tâm Nghiên cứu quản trị xã hội CENSOGOR cùng Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 12-4.