Làm gì khi Gmail “chết”?

Làm gì khi Gmail “chết”?

Gmail hiện đang có khoảng 425 triệu người dùng trên khắp thế giới và rất nhiều trong số đó là người dùng doanh nghiệp.