Tiêu dùng bền vững: xu hướng cần được thúc đẩy nhanh hơn

Tiêu dùng bền vững: xu hướng cần được thúc đẩy nhanh hơn

(PLO)-Chọn mua nhiều hơn các sản phẩm có yếu tố “xanh”, lựa chọn phương thức tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có yếu tố “bền vững”… đang là những thay đổi tích cực của xu hướng tiêu dùng được người tiêu dùng lựa chọn.