Email lầm một chữ đi... cả két tiền

Email lầm một chữ đi... cả két tiền

(PL)-Hai công ty phải nhờ đến Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam phân xử chỉ vì một bên đã mất hàng tỉ đồng đã chuyển cho đối tác rồi mà bên kia lại khăng khăng không nhận được đồng nào...