Xe cổ triệu đô tụ hội về Amelia Island

Xe cổ triệu đô tụ hội về Amelia Island

Hàng năm, các cuộc đấu giá tại Amelia Island đều cho thấy một số chiếc xe cổ điển thực sự đáng kinh ngạc và tất nhiên thường kết thúc với giá đấu cao.