​Huỳnh Thủy Lê - kỳ 5: Sa Đéc - nơi hội ngộ tình đầu và tình cuối

Có một chuyện chưa từng được tiết lộ: nhà văn Yann Andréa, người tình cuối cùng của nữ văn sĩ Marguerite Duras, đã đến Sa Đéc để thăm lại nơi mẹ người tình từng dạy học và tìm hiểu thêm về Huỳnh Thủy Lê, người tình đầu tiên của M.Duras. Sự kiện đặc biệt này diễn ra vào năm 2006.