Nếu còn mua quan bán chức thì làm sao có nhân tài vào nhà nước?

Nếu còn mua quan bán chức thì làm sao có nhân tài vào nhà nước?

Thứ Tư, ngày 31/8/2016

(PLO)- Đó là ý kiến của TS Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, tại hội thảo diễn ra sáng nay, 31-8.