Sẽ giải tỏa KCN Biên Hòa 1 để cứu sông Đồng Nai

Sẽ giải tỏa KCN Biên Hòa 1 để cứu sông Đồng Nai

Thứ Năm, ngày 11/10/2018

(PLO)- Chủ trương giải tỏa Khu công nghiệp Biên Hòa đã có từ 19 năm trước và đã được Thủ tướng đồng ý nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện rốt ráo.

Nhân sự mới tỉnh Đồng Nai

Nhân sự mới tỉnh Đồng Nai

Thứ Tư, ngày 15/6/2016

(PLO)- Ngày 15-6, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ra các chức danh chủ chốt của tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021.