Tranh chấp hợp đồng tư vấn tiền tỉ

Tranh chấp hợp đồng tư vấn tiền tỉ

(PL)- Hai công ty tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn với số tiền lên tới gần 7,2 tỉ đồng, tòa sơ thẩm tuyên bên nhận làm dịch vụ thắng, tòa phúc thẩm tuyên ngược lại…