VPBank ký hợp tác với BE Group phát triển hệ sinh thái

VPBank ký hợp tác với BE Group phát triển hệ sinh thái

(PLO)-Công ty CP BE Group (đơn vị sở hữu, phát triển ứng dụng gọi xe “be”) và VPBank vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc cung cấp dịch vụ beFinancial, hướng tới phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính.