Tweet của Tổng thống Brazil bị xóa vì trái khuyến cáo COVID-19

Tweet của Tổng thống Brazil bị xóa vì trái khuyến cáo COVID-19

Thứ Hai, ngày 30/3/2020

(PLO)- Twitter thông báo họ sẽ tăng cường kiểm duyệt các nội dung đi ngược lại các quan điểm chính thống về phòng, chống đại dịch COVID-19.