Xin ý kiến 4 bộ về đề xuất nghỉ học của TP.HCM

Xin ý kiến 4 bộ về đề xuất nghỉ học của TP.HCM

Thứ Tư, ngày 26/2/2020

(PLO)- Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến của bốn bộ về kiến nghị của TP.HCM.