Thanh niên đánh trẻ 12 tuổi để cướp máy tính

Thanh niên đánh trẻ 12 tuổi để cướp máy tính

Thứ Năm, ngày 5/3/2020

(PLO)- Vờ làm quen rồi lợi dụng sơ hở để lấy tài sản, Cần đã ra tay đánh cháu bé khi bị phát hiện.