Xuất nhập cảnh mang theo tiền và ngoại tệ: Trường hợp nào bị phạt?

Xuất nhập cảnh mang theo tiền và ngoại tệ: Trường hợp nào bị phạt?

Thứ Ba, ngày 2/8/2016

(PLO)- Người xuất cảnh, nhập cảnh khi mang ngoại tệ vượt quá 5.000 USD hay 15 triệu đồng mà không khai báo hải quan cửa khẩu sẽ bị phạt tiền tới 50 triệu đồng. Xem thêm: Xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, ngoại tệ?

Xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, ngoại tệ?

Xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, ngoại tệ?

Thứ Ba, ngày 2/8/2016

(PLO)- Pháp luật hiện hành không giới hạn số tiền cá nhân được phép mang theo khi xuất nhập cảnh mà chỉ quy định giới hạn số tiền phải khai báo hải quan và các thủ tục kèm theo.