Được hưởng án treo vì nuôi dưỡng người có công

(PLO)- Tiên đang trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ chồng là người có nhiều công lao với cách mạng, Tiên phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng nên được tòa phúc thẩm chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo.