Cán bộ chi cục thú y nhiều lần bị dọa giết

Cán bộ chi cục thú y nhiều lần bị dọa giết

“Hủy lô hàng tao mất 2 tỷ, nhưng thuê người “xử” mày chỉ mất hai chục triệu đồng”, là một trong những lời đe dọa mà cán bộ Chi cục thú y TP.HCM thường xuyên nhận được.