Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác với Bảo hiểm Bangkok

Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác với Bảo hiểm Bangkok

Thứ Sáu, ngày 17/8/2018

(PLO)- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa ký kết hợp tác với Công ty bảo hiểm Bangkok (Bangkok Ins. – Thái Lan), đánh dấu một bước tiến mới trong tiến trình hợp tác giữa hai nước.