Hậu đại dịch COVID-19, Việt Nam xuất hiện 6 tỉ phú USD

(PLO)- Tạp chí Forbes vừa cập nhật bảng xếp hạng tỉ phú USD trên thế giới. Việt Nam có hai người quay trở lại danh sách tỉ phú USD bất chấp giai đoạn kinh tế thế giới gặp khủng hoảng trong dịch bệnh.