Trúng tuyển công chức được thôi nghĩa vụ dân quân tự vệ

Trúng tuyển công chức được thôi nghĩa vụ dân quân tự vệ

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019

(PLO)- Tuổi tham gia nghĩa vụ DQTV với công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi.