Yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Thứ Bảy, ngày 14/11/2015

(PLO)- Nghiêm túc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, điều hành dẫn đến những sai sót mà kiểm toán đã nêu.