5 dấu hiệu cần thay lốp

5 dấu hiệu cần thay lốp

Nếu như những chiếc lốp xe của bạn xuất hiện 1 trong 5 dấu hiệu dưới đây, bạn cần phải thay thế chúng ngay để đảm bảo an toàn.